Za sva pitanja, pošalji nam mejl na info@usouns.org.
Close

Trenutna lokacija: Početna - Partneri

Partneri

Univerzitet u Novom Sadu je, osim studenta, najvažniji partner Unije studentskih organizacija Univerziteta u Novom Sadu, čije aktivnosti podržava konsultativno, u vidu prostornih i ljudskih resursa, kao i u procesima podrške inicijativama i pri dobijanju podrške od drugih relevantnih aktera.

Studentski centar Novi Sad je partner Studentskoj uniji praktično već više od jedne decenije sa zajedničkom misijom unapređenja studentskog standarda i to ne samo na polju ishrane i smeštaja već i informisanja, programskih, prostornih i materijalnih resursa.

Zavod za zdravstvenu  zaštitu studenata Novi Sad je partner Studentskoj uniji praktično već više od jedne decenije sa zajedničkom misijom unapređenja zdravstvene zaštite studenata i to ne samo na polju zdravstvene zaštite već i afirmisanja zdravih stilova života, prevencije, informisanja, programskih, prostornih i materijalnih resursa.

logotip cir O

Saradnja sa Privrednom komorom Srbije na polju kreiranja i evaluacije programa u oblasti preduzetništva i preduzetničkog duha.

Osim toga, PKS pruža podršku za kreiranje pravilnika i kriterijuma za prepoznavanje vannastavnih aktivnosti kod studenata i srednjoškolaca koji se tiču preduzetništva i preduzetničkog duha kod mladih.

Ostvarili smo saradnju sa projektom iDEAlab u pogledu organizacije programa, razmene iskustava i informisanja mladih.

BiznisNova – centar za proaktivno poslovanje će učestvovati u kreiranju, implementaciji i evaluaciji programa neformalnog obrazovanja u oblasti preduzetničkog duha i preduzetništva.

Takođe, BIZNISNOVA pruža podršku i učestvuje u kreiranju pravilnika i kriterijuma za prepoznavanje vannastavnih aktivnosti kod studenata i srednjoškolaca od posebnog značaja za razvoj preduzetništva, preduzetničkog duha, volontiranja i aktivnijeg učešća mladih u lokalnim zajednicama.

Višegodišnje iskustvo u realizaciji različitih aktivnosti i programa za mlade u Novom Sadu.