Za sva pitanja, pošalji nam mejl na info@usouns.org.
Close

Trenutna lokacija: Početna - Programi za studente - Trening kursevi u inostranstvu

Trening kursevi u inostranstvu

Šta su trening kursevi u inostranstvu?

Trening kursevi u inostranstvu su projekti internacionalnih skupova na kojima se kroz neformalnu edukaciju obrađuju različite aktuelne teme. Ovaj tip aktivnosti pruža jedinstvenu priliku za bavljenje različitim temama, uz istovremeno stvaranje atmosfere razumevanja i poštovanja među različitim kulturama.

Projekti trening-kurseva u inostranstvu na jednom mestu okupljaju mlade iz četiri ili više zemalja, omogućavajući im da posete jedni druge i zajedno se bave temom koja im je svima interesantna. Trening kurs može da traje od 5 do 10 dana i u istom može da učestvuje između 10 i 50 učesnika iz različitih zemalja.

Prioritetne teme trening-kurseva su jačanje civilnog društva, aktivnog građanstva i demokratije; borba protiv rasizma i ksenofobije; zapošljavanje i preduzetništvo mladih; inter-etnički i među-religijski dijalog; rešavanje sukoba i post-konfliktna rekonstrukcija; aktivna uloga žena u društvu; prava manjina; regionalna saradnja, zaštita baštine i životne sredine.

Šta ja dobijam?

Trening-kursevi u inostranstvu su odličan način za razvoj svesti o lokalnim zajednicama i svim njenim segmentima, jer unose interkulturalnu dimenziju i pružaju studentima mnoštvo uzbudljivih mogućnosti. Ovi internacionalni događaji su se pokazale kao posebno motivišući za sve mlade ljude, koji se iz raznih razloga, osećaju nedovoljno uključenim u društveni život svoje zajednice i društva u širem smislu. Upoznavanje sa ljudima iz drugih zemalja širi njihove vidike i podstiče ih da stvari sagledaju iz drugačije perspektive. Postoji mnoštvo primera uspešnih međunarodnih susreta, ovog tipa, koje su ostvarile jak uticaj na lični razvoj mladih koji su u njima učestvovali. Mlada osoba, posebno iz nestimulativne sredine, kroz ovakve projekte često pronalazi novi smisao života i nove načine da se uključi u društvene tokove.

 

Učesnici u projektima

– mladi iz zemalja EU i zemalja EU programa: Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka Republika, Slovenija, Španija, Švedska, Engleska, Island, Lihtenštajn, Norveška, Švajcarska, Hrvatska, Turska;

– mladi iz zemalja partnera EU: Albanija, Azerbejdžan, Bosna i Hercegovina, Belorusija, Makedonija, Jermenija, Gruzija, Crna Gora, Moldavija, Ruska Federacija, Ukrajina i naravno Srbija.

 

Da li su stvarno besplatni?

Evropska komisija finansira ovakve programe i oni jesu besplatni tj:

Za većinu kurseva se ne plaća nikakva participacija
Plaćen je smeštaj
– Plaćena je hrana 

U većini slučajeva je plaćen lokalni transport
70% putnih troškova se refundira (prikazivanjem dokaza – računa/karte)

 

Prijavi se odmah, kako bismo te obavestili na vreme! – Prvi sledeći termin: Mart-Jul

[contact-form-7 id=”189″ title=”YiA”]

Pogledaj aktivne programe OVDE.