Za sva pitanja, pošalji nam mejl na info@usouns.org.
Close

Trenutna lokacija: Početna - Saopštenja

Saopštenja

 • Podizanje kapaciteta studentskih udruženja

  Program se sastoji od seta treninga neophodnih veština za studentske predstavnike sa Novosadskog univerziteta, kao i više javnih događaja, otvorenih diskusija tj javnih rasprava o pravcima i mogućnostima za unapređenje studentskog aktivizma na nivou Univerziteta u Novom Sadu.

  Jedan od značajnih problema prisutnih u našem obrazovnom sistemu jeste neusklađenost stručnih i opštih kompetencija stečenih formalnim obrazovanjem sa ličnim i društvenim potrebama.

  Jedan od prioriteta programa je i podsticanje drugih sindikalnih i strukovnih udruženja na uključivanje u ove i druge procese poput Kampanje protiv govora mržnje, dobrovoljno davanje krvi, humanitarne akcije za najugroženije, borbe za toleranciju, solidarnost, unapređenje studentskog standarda na svim nivoima i dr.

  Tek svaka treća mlada osoba je uključena u neku od vannastavnih aktivnosti, i to najčešće sportske aktivnosti i školska takmičenja iz različitih oblasti. Zadovoljstvo kvalitetom i uključenost u vannastavne aktivnosti dodatno se smanjuje tokom studiranja.

  Studenti nemaju dovoljno poverenja u učeničke i studentske parlamente, odnosno u mogućnost da kroz angažman u njima doprinesu promenama u obrazovnom sistemu.

  U oblasti neformalnog obrazovanja, a u vezi sa prethodno objašnjenim problemima, jeste i neprepoznavanje kompetencija stečenih putem neformalnog obrazovanja i omladinskog rada od strane poslodavaca, obrazovnih institucija i drugih aktera.

  Kako bismo odgovorili na identifikovane probleme na kratkoročno-srednjeročnoj relaciji, kreirali smo treninge iz različitih oblasti.

  Treninzi
  Glavne teme koje se obrađuju su timske veštine, liderstvo, konstruktivno prevazilaženje konflikta, strateško planiranje, PR i marketing, projektni menadžment, kao i preduzetništvo veštine.

  Podizanje kapaciteta studentskih predstavnika i studentskih udruženja je ključno za unapređenje studentskog standarda i povećanje kvaliteta visokog obrazovanja u celini.

 • Dan studenata – 4. april

  Još jedan dan studenata obeležen je različitim aktivnostima.

  Studentska unija je još jednom pokazala da je katalizator pozitivnih promena i okupila je mnoga studentska udruženja kako bi se ovaj dan obeležio u vedrom i pozitivnom duhu bez obzira na malo hladnije vreme :)

   

  Aktivnosti:

  Takmičenje u šahu (SAUNS),
  Day-jamm session (Relay),
  Tribina ”Student politikon” (SUFF),
  Pijane naočare, Jabuka za cigaru i na kraju svirka. :)

   

 • Novi Sad podneo kandidaturu za omladinsku prestonicu Evrope

  NOVI SAD – Kandidatura Novog Sada za Evropsku prestonicu mladih 2018. godine podneta je danas u Gradskoj kući u Novom Sadu, u organizaciji EXIT fondacije uz inicijativu i učešće omladinskih organizacija i podršku Grada Novog Sada.

  Evropska prestonica mladih je jednogodišnja titula koja predstavlja određeni grad kao prestonicu omladine sa svim sadržajima i programima iz oblasti društvenog, kulturnog, ekonomskog i političkog života mladih, navodi se u saopštenju.

  Do sada su Evropske prestonice mladih bili gradovi koji po mnogo čemu podsećaju na Novi Sad.

  Prema rečima člana Gradskog veća za sport i omladinu Predraga Svilara Novi Sad je po mnogo čemu odavno prestonica mladih.
  „Novi Sad ima dugu tradiciju kako formalnog tako i neformalnog organizovanja mladih. Ta tradicija datira još od prvih Tribina mladih, okupljanja kod legendarne Žute kuće, konačno do EXIT festivala“, naveo je Svilar.

  On je doda će u slučaju dobijanja titule Evropske prestonice mladih Novi Sad i svi partneri u tom projektu, odnosno sve omladinske i studentske organizacije i udruženja biti još vidljiviji daleko van granica naše Srbije, što sa sobom donosi brojne benefite.

  Kandidatura Novog Sada za Omladinsku prestonicu Evrope je jedan od retkih projekta koji je uspeo da okupi toliko različitih aktera.

  EXIT je jedini festival na svetu te veličine i značaja koji je nastao iz društvenog aktivizma mladih (aktivizma Studentske unije) i kao takav, još jednom je potvrdio da je i dalje pokretač, inspiracija i ohrabrenje mladim ljudima da istraju u onome ka čemu streme, naveo je Nemanja Milenković predsednik UO EXIT fondacije.

  Ideja Evropske prestonice mladih nastala je 2009. godine iz potrebe da mladi, kao jedna od ugroženih niša tokom i posle svetske ekonomske krize, postanu katalizatori koji treba da dovedu do ozbiljnih promena u društvu.

  Predsednik Krovne organizacije mladih Srbije i član Nacionalnog odbora projektnog konzorcijuma Novi Sad Evropska omladinska prestonica Marjan Cvetković je istakao da je kandidatura podrška stvaranju podsticajnog okruženja za mlade na lokalu i jačanju omladinske politike u Srbiji.
  „Ovo može biti značajan doprinos pomeranju mladih sa ivica našeg društva i još jedna mogućnost da se čuje glas mladi“, rekao je Cvetković.

  Da su mladi ljudi, posebno studenti spremni da preuzmu odgovornost i uključe se tako veliki i značajan poduhvat kao što je projekat Evropska omladinska prestonica, potvrđuje i predsednik Studentske unije Srbije Nikola Srdić.

  On je naglasio da su mladi energija, sve češće zarobljena i sputana i da imaju posebno veliku odgovornost u ovom i sličnim projektima, a posebno u vremenu koje dolazi.

  Sa ponosom i poštovanjem prema Novom Sadu i sa empatijom ka svim građanima, koji u istom žive, uče i rade, prihvatamo ovu odgovornost, naglasio je Srdić.

  Posle potpisanog Memoranduma o saradnji svih ključnih aktera u kandidaturi, sa današnjeg skupa upućen je poziv za saradnju svim omladinskim organizacijama i udruženjima koji imaju kvalitetne, kreativne i originalne ideje da budu deo tima koji će realizovati projekat Novi Sad Evropska omladinska prestonica 2018. godine.

  To će, kako je rečeno, obezbediti razvoj kreativnih industrija, pozitivno brendirati Novi Sad, privući preduzetnike i investitore, a mladina obezbediti značajnu komparativnu prednost i kvalitetnije uslove za život, rad i zabavu.

  Originalni tekst: Tanjug

 • Studentska unija na Sajmu obrazovanja “Putokazi“ 26. i 27. februar
  Međunarodni sajam obrazovanja „Putokazi“ okuplja državne i privatne univerzitete, fakultete, srednje i osnovne škole, akademije, narodne univerzitete, škole stranih jezika, škole računara i druge obrazovne institucije. Primarno, namenjen je srednjoškolcima i studentima.

  Sajam donosi kompletniju sliku i stanja na svim nivoima obrazovanja. Takođe učešće na sajmu uzimaju i Studentska unija SrbijeUnija Srednjoškolaca SrbijeUnija studentskih glasila SrbijeAIESEC i druga udruženja koja se svojim aktivnostima bore za boljie standarde u obrazovanju posmatrajući isto kroz specifičnu prizmu – onoga, kome je to obrazovanje namenjeno. Takođe, već treću godinu za redom, prezentacijom i prisustvom na štandu Univerziteta u Novom Sadu, volonteri Studentske unije i tima Studentskog vodiča će dočekati srednjoškolce i studente i uputiti ih na mesta na kojima mogu pronaći željene odgovore.

  Studentski vodič je servis namenjen studentima, ali rado korišćen i od strane učenika završnih godina srednjih škola zbog vrednih i korisnih informacija. Studentski vodič je volonterska, besplatna platforma za pomoć učenicima i studentima da se lakše snađu u predstojećim obavezama, a sve u cilju uštede vremena, kvalitetnijeg iskorišćenja vremena i naravno uspešnosti u polaganju ispita i obavljanju svojih obaveza. Studentski vodič je glasilo Studentske unije, nastalo na Fakultetu tehničkih nauka, namenjen prvobitno Univerzitetu u Novom Sadu, što je ubrzo prevazišao i postao nacionalno studentsko glasilo, sa velikim brojem poseta i geografskom rasprostranjenošću čitalaca i obrađivanih tema.

 • Studentska unija partner na putu Novog Sada za evropsku prestonicu mladih 2018!
  Krovna organizacija mladih Srbije i EXIT fondacija su se sporazumele oko plana da se udje u proces kandidature Grada Novom Sada za Evropsku prestonicu mladih 2018. EXIT fondacija će biti nosilac čitavog projekta.
  Ispred KOMS-a u Lokalnom odboru zastupaju predstavnici Studentske Unije SrbijeAEGEE Novi Sad.
  Da podsetimo da je EXIT nastao iz aktivizma Studentke unije, kao jedan od proizvoda aktivne borbe za pozitivne društvene promene i napredak društva, tj nastao je kao studentski projekat.
  ”Novi Sad ima sve predispozicije da postane evropska prestonica mladih jer je prepoznat kao grad mladih i ima prednosti u odnosu na mnoge evropske gradove.” rekao je jednom od intervjua Nemanja Milenković iz „Egzit“ fondacije.
  Ovaj proces dodatno otvara Novi Sad za omladinske i studentske razmene, različite kampove, konferencije, razmenu iskustava, povezivanje, udruživanje, sinergiju, društveno odgovorne projekte, razmenu znanja i drugo. Takođe na ovom putu se priprema dobar model koji će se kroz razgranate mreže organizacija učesnica preneti i na druge gradove u Srbiji.

  Uključi se i ti! Prijavi se OVDE.

  Vrednosni principi koji povezuju KOMS i EXIT fondaciju na ovom projektu:
  • Aktivno učešće mladih u procesima donošenja odluka i implementaciji istih
  • Poštovanje i negovanje volonterizma i volonterskih vrednosti
  • Poštovanje i negovanje principa omladinskog rada
  • Poštovanja i negovanja prinicipa raznolikosti, slobode govore, kao i jednake šanse za sve mlade osobe, bez obzira na njihovo poreklo, versku, seksualnu ili drugu orijentaciju.

  Postignut je sledeći sporazum:

   • Dogovoreno je da postoji Savet na nacionalnom nivouLokalni odbor i Projektni tim, i da će se upravljanje ovim projektom voditi principom konzorcijuma
   • Savetodavno telo na nacionalnom nivou brojaće 9 organizacija i institucija koje će na nacionalnom, pokrajinskom i Gradskom nivou pružati savetodavnu, logističku, stručnu, tehničku i fnansijsku podršku u celokupnom projektnom ciklusu. Ali i imati ulogu nadzornog tela. Nacionalni savet čine: Grad NS, MOS, KOMS, NAPOR, Pokrajinski sekretarijat za omladinu i sport, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i informisanje,  Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, SKONUS i  Univerzitet u NS
   • Lokalni odbor imaće ulogu donosioca odluka u oblasti omladinskih politika i programa. 

   Glavni zadatak i uloga lokalnog odbora biće da učestvuje u istraživanju potreba mladih i kreiranju omladinskih politika i programa koje će se putem Saveta na nacionalnom nivou implemetirati u godišnje akcione planove na nacionalnom, pokrajinskom i Gradskom nivou.

  U Lokalnom odboru će biti ukupno 8 članova i to:

  • 2 udruženja koje će izabrati Grad Novi Sad
  • 2 udruženja koja će izabrati EXIT fondacija
  • 2 udruženja koja će izabrati NAPOR
  • 2 udruženja koja će izabrati KOMS.

  Uključi se i ti! Prijavi se OVDE.

 • Okrugli sto – Bezbednost mladih na internetu

  Na osnovu izlaganja i izvedenih zaključaka konferencije „Obrazovni aspekti interneta kao sredstva društvene interakcije“, organizovan je okrugli sto „Internet i život“ u kome je Studentska unija, kao aktivan član Nacionalnog komiteta za borbu protiv govora mržnje na internetu, uzela učešće, a na kojem su kroz svaki temat definisani problemi, mogućnosti i potencijalna rešenja:

  Zbog nesvesnosti o podudarnosti virtualnog i realnog, internet bez ikakvih normi omogućava otkrivanje rudimentalnih sklonosti korisnika, koje u značajnoj meri imaju neželjene i neprijatne, a pri tom dugoročne posledice. To je omogućeno nerealnom hrabrošću pomoću skrivenih, a često i lažnih identiteta. Kontrola profila na društvenim mrežama od strane institucija i nadležnih pojedinaca, kosi se sa zakonom o privatnosti podataka.

  Obrazovanjem i podizanjem svesti o prihvatanju uslova korišćenja odrećenih servisa interneta, značaju privatnosti i osetljivosti ličnih podataka, pre svega dece, a zatim odraslih, kao i predavača u školama, fakultetima, interakcija na internetu bi u velikoj meri bila bezbednija. Takođe, ističe se predlog preciznije zakonske regulacije koja bi trebala da povlači viši novčani iznos kaznene mere za roditelja/staratelja usled  neprikladnog ponašanja maloletnih lica.

  Okrugli sto je simbolično organizovan 10. februara na međunarodni Dan bezbednog interneta, sa ciljem da se predstave pozitivni aspekti interneta koji se maksimiziraju svesnim i odgovornim korišćenjem servisa i interakcijom sa multimedijalnim sadržajima na internetu.

 • Studenti i studenti privatnih fakulteta?

  Studenti generacijama koriste priliku da svoje nezadovoljstvo prema visokoobrazovnom sistemu izraze na razne načine.

  Prvi korak je obraćanje studentskim organizacijama, relevantnim telima, kao što je studentski parlament i drugi. Sledeći korak je sama akcija i proces rešavanja postojećeg problema.

  Najefektnija metoda koja u velikom procentu daje nekakve rezultate jeste potpisivanje peticija. Zašto? Ukoliko određeni  broj studenata potpiše peticiju, postoji  verovatnoća da će se njihov glas daleko čuti i pokucati na vrata nadležne institucije ili ustanove. Zbog neznanja, neinformisanosti i manjka energije za masovne aktivnosti peticije se obično koriste samo kao početak kampanje.

  Ono što se ovih dana dešava na našem Univerzitetu, jeste dovođenje u pitanje jedne velike dileme. U pitanju je legitimitet diploma studenata privatnih visokoškolskih ustanova. Da li svaki student ima prava na jednaka prava? Da li zaista postoji potreba da se u državnim institucijama u oblasti zdravstva i prava obezbede  mesta samo kolegama sa državnim indeksom ili je to pokušaj da se suzbije konkurencija? Vrši se pritisak na privatne fakultete, a kao povod koriste se “afere” oko diploma sa nekih privatnih fakulteta. Ukoliko su naše kolege sa privatnih fakulteta nekvalifikovani, kao što to tvrde pojedinci, zašto i dalje postoji mesta za njih na tržištu rada? I svakako, ne treba  zaobići činjenicu da su upravo ti fakulteti dobili akreditaciju od države.

  Ukoliko naše kolege sa državnih fakulteta žele da podsete državu, da su studenti državnih fakulteta investicija same države, pristup diskriminacije drugih nije adekvatan. Čak je apsurdan.

  Kvalitet studenata se pokazuje merljivim rezultatima, kao što su učešća na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima, rad na projektima, isticanje za vreme razmena, naučni radovi, organizovanje naučnih i društvenih konferencija, itd. Takođe, studenti državnih fakulteta treba da pokažu volju da su i sami spremni da investiraju, i svojim zalaganjem i trudom podignu studentski standard na viši nivo.

  Upravo je to način za koji se Unija studentskih organizacija zalaže. Potrebno je da se udružimo i delujemo proaktivno.

  USOUNS