Evropska prestonica mladih je titula koja se dodeljuje jednom evropskom gradu nа period od godinu dаnа.

Kandidatura grada Novog Sada kao Omladinske prestonice Evrope je poziv mladima da se aktivno uključe u lični razvoj, izgradnju sopstvene nezavisnosti i mogućnosti za mlade u oblasti zapošljavanja, obrazovanja, mobilnosti – Zato je moto kandidature „Live life“.

Grad koji postane Omladinski evropski centar dobija priliku dа mlаdi ljudi u njemu, kroz mnogobrojne progrаme i projekte, prikažu kulturni, socijаlni, politički i ekonomski život i rаzvoj. Omlаdinska prestonica Evrope podstiče primenu novih idejа i inovаtivnih projekаtа, s obzirom nа аktivno, kreativno učešće mlаdih u društvu.

To praktično znači da će se veliki broj nacionalnih, regionalnih i evropskih događaja održati upravo ovde.

Panel diskusija @ Regional Youth Leadership Forum

Novi Sad jeste grad mladih: administrativni, ekonomski, kulturni, naučni i turistički centar Autonomne Pokrajine Vojvodine. Grad Novi Sad broji oko 78.000 mladih ljudi uzrasta od 14 do 30 godina. Takođe, Novi Sad ima jedan državni i dva privatna univerziteta, koji ukupno broje oko 50.000 studenata iz svih gradova u regionu. Novi Sad poseduje i više od 30 srednjih škola, ali i preko 100 organizacija civilnog sektora oko kojih se okuplja veliki broj mladih.
Univerzitet u Novom Sadu, Pozorište mladih, Studentski kulturni centar, NOMUS, Ritam Evrope, Cinemania, Sajam omladinskog turizma – Youth fair, EXIT… samo su delovi mozaika koji nam, po svim kriterijumima, daju za pravo da verujemo da Novi Sad ima potencijal da postane Omladinska prestonica Evrope 2018. godine.

 • Lokalni odbor

Lokalni odbor, koji je i inicijator kandidature, čini 8 organizacija, od čega 5 studentskih udruženja – Studentska unija Srbije, AIESEC, ESTIEM, EESTEC, AEGEE, dva udruženja za mlade u širem smislu – a to su PREVENT i BALKANIdea Novi Sad, kao i EXIT Fondacija.

Pogledajte TEASER. :)

 • Nacionalni odbor

Takođe postoji i nacionalni odbor, čija je uloga da pruža institucionalnu podršku i čine ga:

 1. Grad NS
 2. Ministarstvo omladine i sporta
 3. KOMS
 4. NAPOR
 5. Pokrajinski sekretarijat za omladinu i sport
 6. Pokrajinski sekretarijat za kulturu i informisanje
 7. Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj
 8. SKONUS
 9. Univerzitet u NS