Кroz dvomesečni program Mladi – pokretač društva, obezbedili smo uslove za razvoj kompetencija potrebnih za aktivno uključivanje mladih u društvo, zapošljavanje i dalje obrazovanje, kroz kvalitetne programe neformalnog obrazovanja i omladinskog rada koji prate potrebe mladih, koji su prijemčivi mladima i na koje mladi dobro reaguju i usvajaju znanje. Takođe, mladi imaju na raspolaganju mentorsku, vršnjačku podršku za potpunu izgradnju osećaja sigurnosti zarad maksimizacije stvaralačkog potencijala.

Razvili smo i testirali program praktičnih preduzetničkih znanja i veština, finansijske pismenosti, upravljanje projektom, razvijanje ideja i pisanje predloga projekata.

Razvili smo i primenili/testirali program za razvoj znanja i veština omladinskih aktivista za efektivan doprinos društvu kroz rad postojećih udruženja koja sprovode društveno-odgovorne i društveno-korisne aktivnosti.

Pokrenuta je i inicijativa za uspostavljanje sistema za prepoznavanje i priznavanje veština stečenih volontiranjem i kroz vannastavni rad studenata i srednjoškolaca sa posebnim fokusom na aktivnosti koje razvijaju opšte komepetencije vredne za preduzetnički duh kod mladih. Sledeći korak je da se komunikacija sa važnim akterima po ovom pitanju izdigne na formalni nivo.

 

Projekat Mladi – pokretač društva izveden je uz podršku Gradske uprave za omladinu i sport Grada Novog Sada.