Program se sastoji od seta treninga neophodnih veština za studentske predstavnike sa Novosadskog univerziteta, kao i više javnih događaja, otvorenih diskusija tj javnih rasprava o pravcima i mogućnostima za unapređenje studentskog aktivizma na nivou Univerziteta u Novom Sadu.

Jedan od značajnih problema prisutnih u našem obrazovnom sistemu jeste neusklađenost stručnih i opštih kompetencija stečenih formalnim obrazovanjem sa ličnim i društvenim potrebama.

Jedan od prioriteta programa je i podsticanje drugih sindikalnih i strukovnih udruženja na uključivanje u ove i druge procese poput Kampanje protiv govora mržnje, dobrovoljno davanje krvi, humanitarne akcije za najugroženije, borbe za toleranciju, solidarnost, unapređenje studentskog standarda na svim nivoima i dr.

Tek svaka treća mlada osoba je uključena u neku od vannastavnih aktivnosti, i to najčešće sportske aktivnosti i školska takmičenja iz različitih oblasti. Zadovoljstvo kvalitetom i uključenost u vannastavne aktivnosti dodatno se smanjuje tokom studiranja.

Studenti nemaju dovoljno poverenja u učeničke i studentske parlamente, odnosno u mogućnost da kroz angažman u njima doprinesu promenama u obrazovnom sistemu.

U oblasti neformalnog obrazovanja, a u vezi sa prethodno objašnjenim problemima, jeste i neprepoznavanje kompetencija stečenih putem neformalnog obrazovanja i omladinskog rada od strane poslodavaca, obrazovnih institucija i drugih aktera.

Kako bismo odgovorili na identifikovane probleme na kratkoročno-srednjeročnoj relaciji, kreirali smo treninge iz različitih oblasti.

Treninzi
Glavne teme koje se obrađuju su timske veštine, liderstvo, konstruktivno prevazilaženje konflikta, strateško planiranje, PR i marketing, projektni menadžment, kao i preduzetništvo veštine.

Podizanje kapaciteta studentskih predstavnika i studentskih udruženja je ključno za unapređenje studentskog standarda i povećanje kvaliteta visokog obrazovanja u celini.

Projekat podržali: