Podršku projektu ’’Studentski vodič’’ i aktivnostima u okviru istog izrazila je Vlada republike Srbije – Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja, Univerzitet u Novom Sadu, Turistička organizacija Novog Sada, Fakultet tehničkih nauka, mnoge druge kulturne i obrazovne ustanove, kao i drugi pravni subjekti.

Studentski vodič je besplatan servis koji objedinjuje odgovore na sva studentska pitanja. Vodič sadrži sve informacije o studiranju, životu tokom studija, stipendijama, konkursima, praksama, trening kursevima, edukacijama pa i oglase studenata.

Projekat Studentski vodič se sastoji iz dva dela – štampane brošure, i internet portala.

Ideja o Studentskom vodiču rodila se iz iskustava studenata, posebno brucoša, zbog poteškoća u rešavanju svakodnevnih problema u vezi sa studentskim životom i iz želje da se novim kolegama pomogne da ih reše na najlakši i najefikasniji način.

Mnogi će se složiti da je biti student čast i privilegija, ali neretko i muka, koja nastaje zbog nedostatka informacija ili zbog mnoštva polovičnih informacija, predloga i načina kako da se neki problem reši.

Pružajući najznačajnije informacije o studijama, načinima kako da studenti reše probleme i nedoumice u vezi sa istim, kao i o mogućnostima korišćenja privilegije studentskog statusa u vidu raznih popusta i olakšica, Studentski vodič pomaže da se dobro i racionalno organizuju, a sve to sa ciljem da budu što uspešniji u sticanju znanja, iskustva i polaganju ispita.

Proojekat podržali: