Za sva pitanja, pošalji nam mejl na info@usouns.org.
Close

Trenutna lokacija: Početna - Saopštenja - Konferencija: ”Velika uloga akademske zajednice u stvaranju podsticaijnijeg okruženja za razvoj mladih i društva u celini”

Blog

Konferencija: ”Velika uloga akademske zajednice u stvaranju podsticaijnijeg okruženja za razvoj mladih i društva u celini”

Unija studentskih organizacija UNS, u saradnji sa preko 10 aktivnih studentskih organizacija i studentskih glasila održala је Konferenciju pod nazivom ”Velika uloga akademske zajednice u stvaranju podsticaijnijeg okruženja za razvoj mladih i društva u celini”.

U okviru konferencije, preko 15 aktivnih studentskih udruženja i studentskih glasila, imalo je priliku da razmeni iskustva i da se poveže sa namerom da se podigne kvalitet i vidljivost aktivnosti na nivou Univerziteta u Novom Sadu.

Program konferencije:

– Prezentacija aktivnih studentskih organizacija, studentskih glasila, Studentskog parlamenta UNS i studentskog ombudsmana;
– Prezentacija mogućnosti za finansiranje projekata omladinskih udruženja.
– Prezentacija rezultata inicijative OPENS;
– Prezentacija Novosadskog omladinskog foruma;
– Prezentacija Omladinskog kreativnog centra OKCe;
– Kratka diskusija na temu studentskog organizovanja i prezentacija prve faze projekta izrade nacrta zakona o studentskom organizovanju.

Leave a Reply