Za sva pitanja, pošalji nam mejl na [email protected]
Close

Trenutna lokacija: Početna - Obeležje (tag): Novi Sad

Obeležja (tagovi)

 • Studentski vodič v2 – Društvena mreža

  Daleko poznati studentski servis ”Studentski vodič” dobio je novu formu i nove opcije.

  Uz veoma raznovrsne sadržaje, Studentski vodič ima nove mogućnosti! Naime, radi se o mogućnosti pravljenja CV-a i o društvenoj mreži, koja je predviđena da povezuje aktivne mlade (studente)  sličnih interesovanja.

  Pored unapređene funkcionalnosti, sajt je pristupačniji slabovidim osobama jer ima opciju da se uveća tekst.

 • 15iEXIT

  Petnaesti rođendan Najboljeg evropskog muzičkog festivala, proslavljen je kako to dolikuje!

  Pored 4 panel diskusije, održana je svečana konferencija povodom potpisivanja memoranduma o saradnju pet gradova u oblasti kreativnih industrija i turizma između Exit festivala, grada domaćina Novog Sada, gradova pobratima Budve i Temišvara, Banja Luke i Grada Beograda.

  Učešće na EXIT Festivalu, koji je posledica aktivizma Studentske unije, je umnogome doprinelu umrežavanju sa kolegama iz drugih zemalja i učvršćivanju saradnje sa kolegama iz Srbije i regiona.

 • Podizanje kapaciteta studentskih udruženja

  Program se sastoji od seta treninga neophodnih veština za studentske predstavnike sa Novosadskog univerziteta, kao i više javnih događaja, otvorenih diskusija tj javnih rasprava o pravcima i mogućnostima za unapređenje studentskog aktivizma na nivou Univerziteta u Novom Sadu.

  Jedan od značajnih problema prisutnih u našem obrazovnom sistemu jeste neusklađenost stručnih i opštih kompetencija stečenih formalnim obrazovanjem sa ličnim i društvenim potrebama.

  Jedan od prioriteta programa je i podsticanje drugih sindikalnih i strukovnih udruženja na uključivanje u ove i druge procese poput Kampanje protiv govora mržnje, dobrovoljno davanje krvi, humanitarne akcije za najugroženije, borbe za toleranciju, solidarnost, unapređenje studentskog standarda na svim nivoima i dr.

  Tek svaka treća mlada osoba je uključena u neku od vannastavnih aktivnosti, i to najčešće sportske aktivnosti i školska takmičenja iz različitih oblasti. Zadovoljstvo kvalitetom i uključenost u vannastavne aktivnosti dodatno se smanjuje tokom studiranja.

  Studenti nemaju dovoljno poverenja u učeničke i studentske parlamente, odnosno u mogućnost da kroz angažman u njima doprinesu promenama u obrazovnom sistemu.

  U oblasti neformalnog obrazovanja, a u vezi sa prethodno objašnjenim problemima, jeste i neprepoznavanje kompetencija stečenih putem neformalnog obrazovanja i omladinskog rada od strane poslodavaca, obrazovnih institucija i drugih aktera.

  Kako bismo odgovorili na identifikovane probleme na kratkoročno-srednjeročnoj relaciji, kreirali smo treninge iz različitih oblasti.

  Treninzi
  Glavne teme koje se obrađuju su timske veštine, liderstvo, konstruktivno prevazilaženje konflikta, strateško planiranje, PR i marketing, projektni menadžment, kao i preduzetništvo veštine.

  Podizanje kapaciteta studentskih predstavnika i studentskih udruženja je ključno za unapređenje studentskog standarda i povećanje kvaliteta visokog obrazovanja u celini.

 • Dan studenata – 4. april

  Još jedan dan studenata obeležen je različitim aktivnostima.

  Studentska unija je još jednom pokazala da je katalizator pozitivnih promena i okupila je mnoga studentska udruženja kako bi se ovaj dan obeležio u vedrom i pozitivnom duhu bez obzira na malo hladnije vreme :)

   

  Aktivnosti:

  Takmičenje u šahu (SAUNS),
  Day-jamm session (Relay),
  Tribina ”Student politikon” (SUFF),
  Pijane naočare, Jabuka za cigaru i na kraju svirka. :)

   

 • Studentska unija na Sajmu obrazovanja “Putokazi“ 26. i 27. februar
  Međunarodni sajam obrazovanja „Putokazi“ okuplja državne i privatne univerzitete, fakultete, srednje i osnovne škole, akademije, narodne univerzitete, škole stranih jezika, škole računara i druge obrazovne institucije. Primarno, namenjen je srednjoškolcima i studentima.

  Sajam donosi kompletniju sliku i stanja na svim nivoima obrazovanja. Takođe učešće na sajmu uzimaju i Studentska unija SrbijeUnija Srednjoškolaca SrbijeUnija studentskih glasila SrbijeAIESEC i druga udruženja koja se svojim aktivnostima bore za boljie standarde u obrazovanju posmatrajući isto kroz specifičnu prizmu – onoga, kome je to obrazovanje namenjeno. Takođe, već treću godinu za redom, prezentacijom i prisustvom na štandu Univerziteta u Novom Sadu, volonteri Studentske unije i tima Studentskog vodiča će dočekati srednjoškolce i studente i uputiti ih na mesta na kojima mogu pronaći željene odgovore.

  Studentski vodič je servis namenjen studentima, ali rado korišćen i od strane učenika završnih godina srednjih škola zbog vrednih i korisnih informacija. Studentski vodič je volonterska, besplatna platforma za pomoć učenicima i studentima da se lakše snađu u predstojećim obavezama, a sve u cilju uštede vremena, kvalitetnijeg iskorišćenja vremena i naravno uspešnosti u polaganju ispita i obavljanju svojih obaveza. Studentski vodič je glasilo Studentske unije, nastalo na Fakultetu tehničkih nauka, namenjen prvobitno Univerzitetu u Novom Sadu, što je ubrzo prevazišao i postao nacionalno studentsko glasilo, sa velikim brojem poseta i geografskom rasprostranjenošću čitalaca i obrađivanih tema.

 • Studentska unija partner na putu Novog Sada za evropsku prestonicu mladih 2018!
  Krovna organizacija mladih Srbije i EXIT fondacija su se sporazumele oko plana da se udje u proces kandidature Grada Novom Sada za Evropsku prestonicu mladih 2018. EXIT fondacija će biti nosilac čitavog projekta.
  Ispred KOMS-a u Lokalnom odboru zastupaju predstavnici Studentske Unije SrbijeAEGEE Novi Sad.
  Da podsetimo da je EXIT nastao iz aktivizma Studentke unije, kao jedan od proizvoda aktivne borbe za pozitivne društvene promene i napredak društva, tj nastao je kao studentski projekat.
  ”Novi Sad ima sve predispozicije da postane evropska prestonica mladih jer je prepoznat kao grad mladih i ima prednosti u odnosu na mnoge evropske gradove.” rekao je jednom od intervjua Nemanja Milenković iz „Egzit“ fondacije.
  Ovaj proces dodatno otvara Novi Sad za omladinske i studentske razmene, različite kampove, konferencije, razmenu iskustava, povezivanje, udruživanje, sinergiju, društveno odgovorne projekte, razmenu znanja i drugo. Takođe na ovom putu se priprema dobar model koji će se kroz razgranate mreže organizacija učesnica preneti i na druge gradove u Srbiji.

  Uključi se i ti! Prijavi se OVDE.

  Vrednosni principi koji povezuju KOMS i EXIT fondaciju na ovom projektu:
  • Aktivno učešće mladih u procesima donošenja odluka i implementaciji istih
  • Poštovanje i negovanje volonterizma i volonterskih vrednosti
  • Poštovanje i negovanje principa omladinskog rada
  • Poštovanja i negovanja prinicipa raznolikosti, slobode govore, kao i jednake šanse za sve mlade osobe, bez obzira na njihovo poreklo, versku, seksualnu ili drugu orijentaciju.

  Postignut je sledeći sporazum:

   • Dogovoreno je da postoji Savet na nacionalnom nivouLokalni odbor i Projektni tim, i da će se upravljanje ovim projektom voditi principom konzorcijuma
   • Savetodavno telo na nacionalnom nivou brojaće 9 organizacija i institucija koje će na nacionalnom, pokrajinskom i Gradskom nivou pružati savetodavnu, logističku, stručnu, tehničku i fnansijsku podršku u celokupnom projektnom ciklusu. Ali i imati ulogu nadzornog tela. Nacionalni savet čine: Grad NS, MOS, KOMS, NAPOR, Pokrajinski sekretarijat za omladinu i sport, Pokrajinski sekretarijat za kulturu i informisanje,  Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, SKONUS i  Univerzitet u NS
   • Lokalni odbor imaće ulogu donosioca odluka u oblasti omladinskih politika i programa. 

   Glavni zadatak i uloga lokalnog odbora biće da učestvuje u istraživanju potreba mladih i kreiranju omladinskih politika i programa koje će se putem Saveta na nacionalnom nivou implemetirati u godišnje akcione planove na nacionalnom, pokrajinskom i Gradskom nivou.

  U Lokalnom odboru će biti ukupno 8 članova i to:

  • 2 udruženja koje će izabrati Grad Novi Sad
  • 2 udruženja koja će izabrati EXIT fondacija
  • 2 udruženja koja će izabrati NAPOR
  • 2 udruženja koja će izabrati KOMS.

  Uključi se i ti! Prijavi se OVDE.