Za sva pitanja, pošalji nam mejl na info@usouns.org.
Close

Trenutna lokacija: Početna - Studentska unija Fakulteta tehničkih nauka

Studentska unija Fakulteta tehničkih nauka

Studentska unija Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu osnovana je prvi put u maju 1997. godine nakon studentskog protesta  96-’97, a današnju uniju kakvu znamo ponovo je osnovana juna 2007. godine, sa ciljem da inicira i aktivno učestvuje ukulturnom, društvenom i etičkom preobražaju Univerziteta, kao i društva u celini.


Studentska unija FTN-a je članica Unije studentskih organizacija Univerziteta u Novom Sadu, Studentske unije Srbije, a samim tim i deo najveće evropske studentske organizacije ESU (Evropske studentske unije), koja predstavlja preko 15 miliona studenata u Evropi, Mediteranske mreže studenata i Krovne organizacije mladih Srbije.

Studentska unija aktivna je i van univerziteta: učestvuje u izgradnji slobodnog demokratskog društva promocijom studentskih i građanskih prava i tolerancije, jačanjem studentske i omladinske inicijative na svim nivoima, učešćem studenata i mladih u donošenju odluka i povezivanjem sa mladima iz regiona i Sveta. Naša vizija je obrazovanje po evropskim i svetskim standardima, olakšana mobilnosti i učešće studenata u procesima modernizacije visokog obrazovanja!Studentska unija je nezavisna, neprofitna studentska organizacija, koja je od osnivanja usmerena na stvaranje podsticajnijeg okruženja za lični i profesionalni razvoj pojedinaca, ali i autonomnog univerziteta koji omogućava studentima da se školuju po evropskim i svetskim standardima.

Studentska unija od nastanka do danas

• Studentska unija Fakulteta tehničkih nauka je do sada organizovala na stotine većih i manjih akcija, kako kao nosilac tih istih akcija i projekata, tako i kao partner drugim Studentskim unijama u zemlji i drugim nevladinim organizacijama. Neki od projekata i akcija koje želimo da izdvojimo jesu:

• U saradnji sa Studentskom unijom Srbije realizovane su akcije: Međunarodni dan mladih 2009. i 2010. godine; Student stage na EXIT festivalu 2010. i 2011. godine; Tempus SIGMUS projekat, finansiran od strane Evropske Komisije, u kojoj članovi Studentske unije FTN-a kroz Studentsku uniju Srbije učestvuju 2010-2013;
• U saradnji sa Studentskom unijom Univerziteta u Novom Sadu realizovane su akcije: Noise Spring Party; protestni događaja ŠAKOM U GLAVU pred više od 15 000 ljudi i organizovanje studentskog protesta, od 1996. do 2000. godine; organizacija kulturnodruštvenog festivala EXIT u trajanju od 100 dana leta 2000. godine; učešće u Youth Programu Evropske Komisije i programu razmene volontera EVS; organizacija 50te jubilarne Skupštine ESIB-a (Nacionalne Studentske unije Evrope, ESU) – najveće studentske mreže, koja predstavlja preko 12 miliona studenata u Evropi, u Novom Sadu, maja 2006. godine;

• Neki od projekata Studentske unije FTN-a koje je do sada realizovala kao nosilac su: PDP convention – OPEN PDP 2008-traje (www.pdpconvention.com); Internacionalni dani saobraćaja – IDS 2010; Studentski vodič 2011-traje.   (www.studentskivodic. com), Planet Earth Fest 2014-traje, Psihološko-medicinsko savetovalište, Nacionalni dan studenata.

Studentska unija Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu je do sada dobila podrške Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva omladine i sporta u svojim projektnim aktivnostima i mnogih drugih ustanova i institucija bitnih za pitanja omladine, visokog obrazovanja, kulture, sporta, zaštite životne sredine i dr.