Za sva pitanja, pošalji nam mejl na info@usouns.org.
Close

Trenutna lokacija: Početna - Studentska unija Fakulteta tehničkih nauka - Timovi

Timovi

Studentska unija je organizacija po principu timova, odnosno resora, koji se svojim aktivnostima zalažu za realizaciju osnovnih ideja i ciljeva na kojima počivaju studentske unije:

Nastava i nauka – tim se bavi reformom visokog obrazovanja, unapređenjem kvaliteta  obrazovanja, promocijom znanja kao osnovne vrednosti savremenog društva i razvojem partnerskog odnosa između studenata i profesora. Aktivnostima tima nastave i nauke studentska unija je postala jedan od najaktivnijih promotera reforme univerziteta;

Tim za studentski standard zalaže se za poboljšanje kvaliteta ishrane u menzama, životom u studentskim domovima i beneficijama za studente;

Resor za kulturu svojim aktivnostima se zalaže da Univerzitet
postane centar kulturnih dešavanja u gradu, koji će okupljati prvenstveno studente i omladinu. Bavimo se projekcijama filmova, promocijom časopisa, knjiga i organizovanjem izložbi studentskih radova, omladinskih koncerata i promotivnih party-ja;

Tim za saradnju je tim koji se bavi razvojem i unapređenjem saradnje sa studentskim i  omladinskim organizacijama u regionu i Evropi kao i unapređenjem uslova studiranja na našem Univerzitetu, implementacijom dobre prakse naših partnerskih organizacija;

Ekologija i zaštita životne sredine je tim koji se bavi promocijom
zaštite životne sredine i sprovođenjem programa održivog razvoja, organizovanjem studijskih poseta i realizacijom stručnih projekata;

Tim za omladinsku politiku, koji se ne bavi političkim pitanjima,
već promocijom i realizacijom omladinskih programa i Lokalnog akcionog plana Politike za mlade u Novom Sadu i Vojvodini kao i Akcionog plana implementacije Nacionalne strategije za mlade.

Uključi se i ti!