Za sva pitanja, pošalji nam mejl na info@usouns.org.
Close

Trenutna lokacija: Početna - Studentska unija Filozofskog fakulteta

Studentska unija Filozofskog fakulteta

Studentska unija Filozofskog fakulteta osnovana je 2000. godine posle septembarskih i oktobarskih protesta protiv režima i izborne krađe. Grupa učesnika protesta sa Filozofskog osnovala je organizaciju u ubeđenju da posla još ima i da je najbolje da svako radi «ispred svog praga». Od samog početka Unija je bila okrenuta studentima i njihovim problemima tako da smo se zalagali za promene u nastavi, za smanjenje školarina, duži rad biblioteka i tako dalje – spisak je podugačak. Sve ove aktivnosti rađene su i u kontekstu Bolonjskog procesa, koji je 2000. za akademsku zajednicu bio novina. Uporedo, trudili smo se da ponovo uspostavimo pokidane međunarodne veze i vođeni tom idejom organizovali smo nekoliko konferencija sa učesnicima iz regionalnih i evropskih zemalja, dok su naši članovi učestvovali u međunarodnim studentskim okupljanjima. Studentska unija Filozofskog fakulteta negovala je ubeđenje da studenti ne treba da se bave isključivo studijama, već da imaju i svest o društvenom kontekstu i društvenim problemima i da se njima bave. U društvu u kom predrasude i diskriminacija i dalje dominiraju.

Studentska unija se zalagala i zalaže se za slobodno, otvoreno i demokratsko društvo, za prava i slobode pojedinca. Promovišući ove ideje promovišemo toleranciju, dijalog i razumevanje, tradicionalno slavimo 9. novembar, Dan borbe protiv fašizma i antisemtizma, organizujemo tribine, predavanja, projekcije filmova i seminare. Za sedam godina, koliko postoji, Studentska unija iza sebe ima mnoštvo projekata, aktivnosti i akcija. Ideje sa kojima se počelo i dalje okupljaju studente. Verovatno zato što smo se radeći sve te stvari mnogo družili i super zabavljali. SUFF je članica Studentske unije Univerziteta u Novom Sadu, a samim tim i Studentske unije Srbije i Evropske studentske unije. Iz naših redova potekle su dve predsedavajuće Studentske unije Srbije: Jelena Kleut i Milica Mima Popović.