Za sva pitanja, pošalji nam mejl na info@usouns.org.
Close

Trenutna lokacija: Početna - Timovi (Resori)

Timovi (Resori)

Unija studentskih organizacija Univerziteta u Novom Sadu je organizacija koja funkcioniše po principu timova, odnosno resora, koji se svojim aktivnostima zalažu za realizaciju osnovnih ideja i ciljeva: 

Koordinacija, organizacija i razvoj (KOR)

Resor za Koordinaciju, organizaciju i razvoj se bavi, kako i ime kaže, koordinacijom timovima i pojedincima zaduženim za organizovanje i ostvarivanje svih projekata, inicijativa, ideja, itd. u okviru Unije; organizacijom različitih vrsta tribina, seminara ili ostalih događanja koja imaju za cilj unapređenje studiranja i života tokom studiranja u širem smislu i razvojem USOUNS u smislu upoznavanja studenata sa radom organizacije, angažovanja novog članstva, ostvarivanja i unapređenja saradnje sa lokalnim Unijama, Studentskom unijom Srbijekao i sa Studentskom unijom Beograda, Kragujevca i Niša a samim tim i sa ESU (Evropskom studentskom unijom). Sa obzirom da USOUNS radi na velikom broju projekata, svi studenti Univerziteta u Novom Sadu koji imaju energije, volje i ideja su dobrodošli da se uključe u rad Unije i aktiviraju se u jednom od raspoloživih resora, a u zavisnosti od svog interesovanja.

Međunarodna saradnja

Resor za međunarodnu saradnju je osnovan sa ciljem da našim studentima  omogući razmenu, realizaciju stručnih praksi, kao i odlazak na stručne seminare,  konferencije i treninge u inostranstvu. Jedan od ciljeva ovog resora je da se  poveže i uspostavi saradnju sa međunarodnim organizacijama, koje imaju svoje  lokalne komitete u Novom Sadu.

Nastava i nauka

Resor za nastavu i nauku predstavlja tim studenata koji se bavi reformom visokog obrazovanja, unapređenjem kvaliteta obrazovanja, promocijom znanja, razvojem partnerskog odnosa između studenata i akademskog kadra, osnaživanju kritičkog i kreativnog mišljenja kod studentske populacije. Generalno, studenti su vrlo malo informisani o nastavno-naučnom planu i aktuelnim reformama u visokom obrazovanju, a mi smo tu da informisanost podignemo na viši nivo. Resoru za nastavu i nauku su u prvom planu isključivo potrebe i želje studenata, a glavni cilj nam je, upravo, aktivno učešće naših studenata u poboljšanju uslova studiranja na Univerzitetu u Novom Sadu i njihovo aktivnije uključivanje u naučno-istraživački rad koji se realizuje na Univerzitetu u Novom Sadu, nacionalnom nivou pa i u svetskoj naučno-istraživačkoj zajednici.

Odnosi sa javnošću

Resor za odnose sa javnošću (Eng: “Public relations”, PR), u okviru USOUNS radi na uspostavljanju veza između organizacije i javnosti (Internet, novine, televizija, radio, lokalno stanovništvo…), ali isto
tako i ostvarivanje kontakata i veza sa drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu. Pored ovoga, resor odnose s javnošću ima za zadatak i promociju organizacije i njenih ciljeva.

Saradnja sa privredom

Resor za saradnju sa privredom deluje na polju zastupljenosti i kvaliteta stručne prakse kroz studentsko organizovanje, studentski Parlament, kao jedne od aktuelnih tema na Univerzitetima u regionu… Omogućava posete fabrikama i preduzećima u cilju dolaženja do sporazuma veznaih za nove mogućnosti i obavljanje stručne prakse.  Pored stručne prakse ovakve posete pružaju studentima mogućnost da se upoznaju sa kulturnom baštinom Srbije, da se informišu o načinu funkcionisanja privrede i svih činioca koji su potrebni za formiranje kvalitetnog stručnog kadra sa širokim spektrom informacija i znanja. Takođe, omogućava im razmenu iskustava i bolje sagledavanje i upoznavanje sa nedostacima u određenim segmentima društva, tako stvarajući kompletnu sliku i potencijalne pravce za inovativne pristupe.

U nadležnosti ovog resora su i sponzorstva, koja omogućavaju da se isprate naučni skupovi, seminari i sve druge projektne aktivnosti, koje su u sklopu delovanja organizacije.

Sport, kultura i zabava

Resor za sport, kulturu i zabavu ima dužnost, obavezu ali i pravo da obaveštava, organizuje i prati sportske i kulturne događaje u okviru univerziteta, a po potrebi i šire. Da organizuje i omogući studentima da posećuju i da se angažuju (na razne načine) na skupovima od značaja za sportsku i kulturnu dimenziju, kao neophodnog segmenta u obrazovanju i životu svakog kompletnog pojedinca. Ovakve skupove su savremenici nazvali žurkama. :-) Dakle, ovaj resor ima širok spektar aktivnosti i obuhvata svaku delatnost praćenu smehom i provodom, ali i znanjem, umećem, angažovanjem i mogućnostima.

Tehnički razvoj

Resor za tehnički razvoj se bavi, pre svega, podrškom ostalih resora koji funkcionišu u okviru Unije studentskih organizacija Univerziteta u Novom Sadu, koja se svodi na na rešavanje svih vrsta problema u polju računarskih tehnologija.
Isto tako, poslovi kojima se ovaj resor bavi su: instalacija, podrška i održavanje servera i drugih računarskih sistema, preventivno delovanje i rešavanje otkaza sistema i sličnih problema. Izrada skripti i programskih aplikacija, upravljanje IT projektima, nadzor i obuka za korišćenje softera i hardvera. Pod „nadzor i obuka“ podrazumeva se niz predavanja u oblasti računarske tehnologije, ostvaren kroz radionice edukativnog karaktera.

Ukoliko želiš da saznaš više ili da se uključiš u aktivan rad u neki od resora (timova) , pošalji poruku ovde ili na info[at]usouns.org. u ”Naslov poruke” (Subject) upišite: ”Uključivanje u RESOR”; RESOR zameni sa nazivom tima koji ti je najzanimljiviji.